Om oss

Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition. Sändaren bevakar, granskar och debatterar vad som sker i samhälle, kyrkor och samfund, gärna med ett internationellt perspektiv. Sändaren vill inspirera till en öppen och reflekterande tro, till sökande och till engagemang.

Tidningen ser sig som organ för Equmeniakyrkan, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse,  equmenia,  nära.

Sändarens upplaga är 6 200 ex (TS2015). Chefredaktör sedan oktober 2018 är Robert Tjernberg.

På www.sandaren.se presenterar vi löpande de senaste nyheterna. Här bjuds också på opinionsbildning och debatt.  Du är välkommen att fortsätta debatten med dina egna kommentarer i direkt anslutning här på webben. Du kan också skriva debattartiklar i nya ämnen för publicering både i papperstidningen och på webben. Adressen är sandaren@sandaren.se

Som prenumerant har du möjlighet att läsa hela papperstidningen som e-tidning.  Vill du börja prenumerera på Sändaren gör du det enklast genom att skicka ett mail till prenumeration@sandaren.se.

Det första numret av Sändaren kom ut i november 1992. Tidningen kom till genom att Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionsförbundets tidningar, Veckoposten respektive Svensk Veckotidning,  gick samman. Inom de två samfunden har det getts ut tidningar sedan mitten av 1800-talet, bland annat med namnen Evangelisten (1856), Nyhetsbladet (1867), Pietisten (1868).

Sedan 2014 ges Sändaren ut av Verbum AB,  som också ger ut Kyrkans Tidning. Verbum är också den ledande utgivaren av teologisk litteratur. Verbum AB är en del av mediekoncernen Berling Media AB med Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan som största ägare.