Debatt

Vi vill värna svenskt ekologiskt jordbruk

Svenskt jordbruk är visst viktigt, menar representanter för Equmenia och Equmeniakyrkan. Foto: Stocksnap

Svar på insändare i Sändaren 29 januari 2019 med rubriken ”Ska kyrkan verkligen ta ställning mot svenskt lantbruk?”

Att prata om klimatet och klimatförändringar väcker många tankar och känslor eftersom det berör hela vår existens och framtid. Det märktes under Equmenias riksstämma i november där ombuden antog den nya hållbarhetspolicyn efter mycket diskussion och samtal. Equmenia och Equmeniakyrkan är breda rörelser som består av många olika människor från många olika platser i samhället med olika förutsättningar och utmaningar. Så även när det handlar om att motverka klimatförändringarna och inte minst när vi börjar prata om kosthållning. Därför har Equmenia i sin policy en bred hållning. Skrivelsen som antogs lyder:

”Vid planeringen av arrangemang för medlemmar, ideella eller anställda reflektera över matens klimatpåverkan. Därför bör mat, i största möjliga mån, väljas efter säsong och vara vegetarisk, ekologisk och närproducerad. Då rätt val av mat inte alltid är uppenbart är det viktigt med genomreflekterade och välgrundade beslut.”

Lydelsen ovan rör endast nationella arrangemang och är inte tvingande för föreningar och medlemmar. Den innehåller alltså inte en rekommendation att välja en ensidig vegetarisk kost utan uppmanar till ärlig och modig reflektion kring vilken mat som väljs. I lydelsen lyfts det närproducerade och ekologiska lika mycket som det säsongsbaserade och vegetariska.

Det viktigaste Equmenias hållbarhetspolicy vill åstadkomma är precis det som Tobias och Kristoffer Kullingsjö bidrar till med sin välskrivna artikel – att vi börjar reflektera över vilka val vi gör som kyrka och ungdomsrörelse och hur dessa val påverkar vår omvärld. Det samtalet är avgörande för att vi ska kunna ta steg framåt även om vi inte alltid är helt överens.

Rörande riksstämman och andra nationella arrangemang har Equmenia landat i att en vegetarisk kost oftast är mest lämplig, det handlar dels om klimatpåverkan men har även ekonomiska och logistiska anledningar. Det är billigare med helt vegetariskt än med kött och smidigare att ha så lite specialkost som möjligt. Men samma princip ger en annan slutsats i planerandet av det nationella scoutlägret Prisma som går av stapeln i sommar. Där kommer luncherna att vara vegetariska medan de animalier som serveras till middagen kommer från lokala slakterier, hönsfarmer och mejerier. På Equmeniakyrkans Vinterkonferens i Göteborg serverades en hel del vegetariskt men även mycket fisk och fågel. Kontexten förändrar handlingen men principen är densamma.

Vi tycker precis som debattörerna att de svenska bönderna är i världsklass när det exempelvis gäller djurhållning och avgörande när det handlar om frågor som biologisk mångfald och tryggad mattillgång i en värld där det kan bli svårare med långa transporter. Därför vill vi värna det svenska, ekologiska, hållbara jordbruket – det som producerar kött såväl som det som producerar grönsaker.

Samtidigt är vi medvetna om att forskningen är så gott som entydig kring att köttkonsumtionen i världen måste minska. Johan Rockström, som citeras i insändaren, menar exempelvis att den måste minska med hälften och att köttet som äts främst bör komma från gräsätande idisslare och vilt. IPCC, FN:s klimatkommitté menar också att en kosthållning med mindre kött är nödvändig för att hålla höjningen av jordens temperatur under 1.5 grader. Det svenska Jordbruksverket är på samma linje. Nuvarande trend är dock den motsatta med en kraftig ökning av köttkonsumtionen i världen som kräver en allt större andel av den odlingsbara jorden.

När vi som kyrka och ungdomsrörelse tar ställning så är det djupt grundat i teologi och forskning. Det är beslut vi fattar tillsammans via våra demokratiska möteplatser.

Det är stora utmaningar vi står inför som berör bland annat vår mat, våra transporter och vår konsumtion. Under fastetiden, 6 mars till 20 april, bjuder Equmeniakyrkan in till en klimatfasta där vi som kyrka, församlingar och individer får träna oss i att avstå som ett uttryck för vår strävan att leva ett mer hållbart liv i enlighet med Guds vilja. Lite senare inbjuds till en ”klimatsmart kyrkokonferens” i enlighet med det besluts som togs av delegaterna vid förra årets konferens. Även den en träning i den omfattande omställning som är nödvändig.

Vi hoppas och ber att alla delar av Equmeniakyrkan och Equmenia vill fortsätta mötas för ärliga, ödmjuka och kloka samtal som leder till djärva handlingar som utstrålar omsorg om skapelsen och medmänniskor. Alla är välkomna, alla behövs.

 

Ida Tonnvik

Ordförande Equmenia

 

Henrik Götefelt

Hållbarhetsansvarig Equmenia

 

Lennart Renöfält

Equmeniakyrkans handläggare i klimatfrågor

 

 

0 Kommentarer
0 Kommentarer